Bhalisa ukungenela iTenza Beach Half Marathon

Kusabhaliswa kwabo bafuna ukungenela ku mdyarho iTenza Beach Half Marathon. Gcwalisa le fomu ingezantsi

https://docs.google.com/forms/d/1xjkAJlHK9fTDunyA5xu_G4t3vDaXvhlUfLMJ39B9iA0/viewform?chromeless=1&edit_requested=true

Advertisements

Youth education on sexual health was held at Sajonisi.

IMG-20181008-WA0008

Facilitator at the Youth workshop eSajonisi

eXhorha:  A two day youth program was held recently on Wednesday and Thursday 3-4 October in Sajonisi. The program was done by Siyakwazi Youth Network, Social Development and Partner in Sexual Health (PSH) for various municipalities in the Eastern Cape including O.R Tambo Municipality, Port St John’s Municipality and Mbhashe Municipality. Their focus was to educate the youth on the issues affecting them mostly in sexual Health rights and sexual responsibilities. They also groomed the youth to be young leaders and future builders of our nation. The national Social Development office was in attendance as well as; The population unit in Bhisho as they were giving the participants statistics on teenage pregnancy.

IMG-20181008-WA0012

The youth in groups at the workshop

There was also a talent show and the winner was Inga Sawulisi from eXhorha, Nasizo Mndende and Luyo Ndzotyana  (Indoni Xhosa King 2018/2019/) were giving away the prizes to the winners.

IMG-20181008-WA0005

Nasizo and Luvuyo also attended the youth workshop

Babalwa Maya who is from the national office of Social Development was the Programme Director of the show. The workshop was facilitated by Partners in Sexual Health. The Mayor of Port St John’s Municipality was also present on the workshop.

The story and photo’s supplied by :Nasizo Mndende

Tenza Beach Festival – 23 Disemba 2018

Gatyana – Bazakonwatyiswa ngu Bhutiza abathandi bomsitho obanjelwa kunxweme laku Mahasana, iTenza Beach ngo Disemba. Ngokwengxelo epapashwe ngabaququzeleli balomsitho UPastor uzakube eyinxalenye yoluhlu elizakube lisonwabisa abantu kwi Tenza Beach Festival ezakube ibanjwe ngomhla we 23 Disemba 2018. Lo msasazi uphume izandla kwisikhululo uMhlobo Wenene uthandwa kakhulu ngabaphulaphuli, ingakumbi xa ehlinza ngoo Panado, oNomgqabhuzo kwanye no Sakhiman, ukwaku ngu DJ ovunyiwe.

“Hola Bhutizaaaa, ninini ndizakube ndiku Tenza Beach”

Pastor.jpg

Nonzwakazi Mgudlwa Presents: A Day with God Gospel Show

Ukuba ungu mthandi nomxhasi we mvumi ze gospel kwaye uzinze kwele Ntshona Koloni, eKraaifontein, eWallacedene. Masidibaneni Enkululekweni Primary School ngo Mgqibelo 8 September 2018 ngethuba uNonzwakazi Mgudlwa ekuphathela ingxikela ye Gospel – A day with God Gospel show.

Imvumi ezakube zidyusha eqongeni:

Thumeka | Ntobeko |Phiwe |Yolanda |Velile |Beja |Mvuyisi |Mahapa |Zipho |Bonga |Mveliso| Mboneni |

Injoli Yakho Yosuku –

MC: Mfuras Mfondini – [Ex Presenter of Radio KC & WCFM]

Nzwaki

Nathi Sakube Sikhona, ungaphoswa – A day with God Gospel Show eNkululekweni Primary School, eWallacedene, EKraaifontein ngo Mgqibelo 08 September 2018

Amatikiti axabisa : R70 (General  – R150 (VIP)

Ngecukacha ezithe qabavu tsalela ku: 078 000 7079 (Nonzwakazi)

SHE Summit in East London

SHE Summit

Talk, act and impact will be the order of the day as women of the Eastern Cape Province emerge at East London to discuss growth, education and economic development at the inaugural annual SHE Summit.

SHE Summit allows men and women to find solutions to these ills.

The Summit is aimed at creating a space of interchange where we steer women empowerment in the direction of entrepreneurship to assist to curb unemployment in the province.

You will be inspired by the speakers on the Summit.

Date: 1 September 2018
Venue : City Hall, East London

For more information on the Summit and programme; please contact Leon-Lee Madolo on 066 430 4390

Kuzakubanjwa ulonyulo lovalozikhewu kwa Ward 29 eMbhashe

IEC
Gatyana – Kuzakube kubanjwe ulonyulo lo valo zikhewu kwa Ward 29 phantsi ko Masipala wase Mbhashe ngomso umhla we 8 August 2018. Ngokwengxelo esiyifumene kwimithombo ethembekileyo abahlali bale ward amehlo wabo athe ntsho kwi nkokheli zamaqela amane nekubonakala ukuba ngawo atshotshentla kula mmandla.
Abalandeli be EFF amathemba wabo bawaxhome ku Kholiwe Mapundu-Dyomfana, abe PAC bajonge impumelelo ku Nomandla Tshandana, abathandi be ANC bathembele ku Pilile Mayiji ze abaxhasi be UDM amathemba wabo abe ku Nothando Manqatha.
Xa besithetha nomnye womama abadala abahlala kule ward uthe izicwangcwiso zokuba bavotiswe ezindlini zabo sele zenziwe kwakunye naye. Isithuba sika ceba apha kule ward savela emva kokuba uceba walapha wayewasweleka emva kwe ngulo engentle kuyaphi.
U Ward 29 uquka uthotho lwe lali apha kule dolophu yaku Gatyana ezifana noMhlanga, Nqabarha, Ngwane, Mthokwane, Fubesi, Mpume, Ntubeni, Ngqeza, Nondobo nezinye.
Kulonyulo luka 2016 abavoti babephume kangango 61.83% ze le ward yaphunyelelwa ngu mbutho we ANC. Inkcukacha nge ngolonyulo – valo zikhewu

Kuyabhaliswa kwi database yabangaphangeliyo eMbhashe.

Mbhashe – Umasipala wase Mbhashe ukhuthaza abo bane mfundo enomsila kodwa babe bengaphangeli ukuba bathi babhalise kwi database yabo malunga namathuba anokuthi avele phantsi kwalo masipala. Kwikhasi labo lonxibelelwano bakhuthaza ukuba ndwendwela isakhiwo sabo esikwi dolophu yase Dutywa uphethe onke amaxwebhu obungqina bemfundo yakho kwaye egximfizwe istampu sobungqina.

#Kubamb’Ezingelayo

IS’koko Charities ibibambe i career talk eXhorha

Xhorha – iS’koko Charities yase Xhorha kutshanje ibiququzelele usuku apho kuzakuthi kwabelwane ngeengcebiso ngezakhono kubafundi bebenga leshumi base Jalamba SSS, Elliotdale Tech kwakunye ne Ganizulu SSS.

Ngokwengxelo ethiwe pahaha lomsitho ubuhlelwe ukuba ube yi Career Exhibition kodwa ngenxa yamaxesha neminye imicelimngeni uye waguqulelwa ukuba ube yi Career Talk kubafundi bezikolo ezahlukeneyo zase Xhorha.

IMG-20180731-WA0004

Phambili: Sifundo Matshaya, Sibongiseni Delihlazo. Ngasemva uNasizo Mndende

Ngoko mlomo ka Nasizo Mndende obesenza udlwabevu lwentetho kule “Career Talk uthe olusuku lubeyi mpumelelo kuba bamkelwe ngezandla ezinobubele ngabafundi bezizikolo, watsho esithi banethemba lokuba lenkqubo yengcebiso ngezakhono kubafundi iyakuthi imiliselwe kwizikolo zase Xhorha zonke ukuze iqondo lokupasa labafundi bebenga leshumi lenyukele phezulu. UNasizo ubethetha kule career talk njengo nozakuzaku we NCRW – National Community Radio Week.

IMG-20180731-WA0005

Nasizo Mndende ongu nozakuzaku we NCRW esenza intetho kubafundi eXhorha

IS’koko Charities ikhokelwa ngala malungu uSibogiseni Delihlazo, Sifundo Matshaya kwakunye no Zameka Pawuli. La malungu eS’koko Charities intetha nengcebiso zawo bezigxile kumava nezakhona zabo. USifundo ebekhuthaza ababafundi ngezakhono zobu njineli yena uSibongiseni ethetha egxile kwi candelo lobuntatheli bebacebisa ukuba ukuze ukwazi ukulandela lamacandelo zeziphi izifundo ekufuneka uzenzile kwanamanqaku afunekayo ukuze wamkelwe kwezozifundo.

Lomsitho ububanjwe ngo Lwesine nango Lwesihlanu kwizikolo ezahlukeneyo.

Imifanekiso ithunyelwe

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: