Kuyabhaliswa kwi database yabangaphangeliyo eMbhashe.

Mbhashe – Umasipala wase Mbhashe ukhuthaza abo bane mfundo enomsila kodwa babe bengaphangeli ukuba bathi babhalise kwi database yabo malunga namathuba anokuthi avele phantsi kwalo masipala. Kwikhasi labo lonxibelelwano bakhuthaza ukuba ndwendwela isakhiwo sabo esikwi dolophu yase Dutywa uphethe onke amaxwebhu obungqina bemfundo yakho kwaye egximfizwe istampu sobungqina.

#Kubamb’Ezingelayo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: